UNcovering eller REcovering?

Jeg faldt over dette udsagn i går: 

Healing is UNcovering rather than REcovering.

Uncovering vs. Recovering

Citatet lyder bestemt bedst på engelsk, men jeg vil forsøge på dansk alligevel:

Heling handler mere om at afdække end at komme sig.

Uncovering eller Recovering:

Recovery – at komme sig – er vel næsten det værdiord, som aktuelt er højst i kurs indenfor den psykiatriske behandlingsverden, hvor jeg færdes. Det er vældig positivt, for det følger efter mange år, hvor enkelte psykiske lidelser ansås for at være uhelbredelige. Men sætter vi barren for lavt her?

At komme sig peger på restitution, en genoprettelse af noget personen fungerede med før tilstanden forværredes.

At afdække peger på, at noget skal afdækkes. Dette “noget” kan være de indre lag, som ethvert menneske bærer på; det, der gør ham/hende til den, de er. Det kan være drømme, som er blevet kvalt undervejs i livet og det kan være hidtil ukendt potentiale, f.eks. en passion, som dukker op, når der kommer energi og lyst til at lede efter det.

Og så er det jeg spørger:

Hvad nu hvis der stiles efter og drømmes om meget mere, end det der var, før sygdommen brød ud?

Uncovering eller Recovering?
Tør du afdække og nå nye højder, eller tør du kun komme dig til det, der var?   

En samtale kan bringe dig på sporet af dit potentiale.

Kærligst, 

Vianne

78 besøgende

Leave a Comment