Oversigt over uddannelse og relevante kurser

Udover nedenstående liste er jeg selvlært mindfulnessinstruktør. Siden 2013 har mindfulness for mig været en måde at være i livet på – hver dag.
Jeg bygger min praksis på Jon Kabat-Zinns teorier og erfaringer. Han er Ph.D, molekylærbiolog, professor i medicin, tidligere direktør for og grundlægger af  The Stress Reduction Clinic (1979) og Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society på medicinsk fakultet på Massachusetts Universitet. Han grundlagde metoden MBSR, der står for ”Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion”, der også eksisterer som en uddannelse. Læs mere HER om hvilke rammer jeg ser mindfulness i.

Siden 2016 har jeg haft en ugentlig mindfulnessgruppe i distriktspsykiatrien, hvor jeg arbejder på deltid. Mit ønske er dog at kunne kombinere undervisning og træning i mindfulness til alle og ikke kun mennesker diagnosticeret med en psykisk lidelse. Vi har allesammen brug for at få vores liv tilbage og opdage det, vi måske har glemt. Vi kan lære at tackle vores liv – også det, der er svært.

Som Jon Kabat-Zinn siger: “Sygdom, stress og smerte hører med til menneskelivet. Ikke kun til de andres liv. Og det er en del af vores ’pensum’ at lære at forholde os til det”.

Uddannelse, efteruddannelse, relevante kurser

Konference om PTSD, Glostrup Hospital, med Professor Edna Foa (2016)
Om diagnostik, mekanismerne i PTSD og terapi.
Dialektisk adfærdsterapi. Grundkursus (2013). Psykiatrien i Svendborg. Ved Ph.D., Director Alan E. Fruzetti, University of Nevada, Reno & Psykolog Stig Helweg-Jørgensen, Svendborg.
Psykometri. Anvendelse i klinisk praksis (2012). Workshop PC Stolpegaard.
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri (2011). Sammenhæng mellem krop og psyke: Erfaringer med smerter og anfaldsfænomener – og om betydningen af et helhedsperspektiv.
Transkulturel psykiatri (2011). Kollektive kulturer og personlighed, psykopatologi og kulturelt sensitiv psykoterapi og metafor-terapi  v/ Professor Marwan Dwairy.
Psykoterapi med etnisk danske patienter v/Psykolog Faezeh Zand.
Personlige betragtninger og erfaringer med transkulturel psykoterapi v/Overlæge Christian Nørregaard.
Affektregulering, mentalisering og mestring i klinisk praksis (2010). Chefpsykolog Jens Hardy Sørensen.
Ledelse af terapeutiske grupper (2010). Cand. Psyk. Aut. Allan Fohlmann.
Mentalisering og miljøterapi (2009). Professor Finn Skårderud, Norge.
Emotionel Processing – the model, the scale and the course (2008). Professor Roger Baker, Bournemouth University.
Family dynamics and Expressed Emotions (2007). Professor Julian Leff, London.


Psykoterapi-uddannelse i Region Nordjylland (2000-2003).
3-årig hovedfagsuddannelse, psykoanalytisk orienteret, incl. 172 timers supervision af individuelle terapiforløb og 105 timers egenterapi i gruppe. Afsluttende eksamensopgave.

Kognitive behandlingsformer (1997 – 1998). Derefter supervision på personlige forløb i 1 år derefter. Underviser Nicole Rosenberg og Merete M. Mørch.

Nå dine ønskede mål i livet. NLP internatkursus (1996).
Kognitiv miljøterapi (1996).
Efteruddannelse (1994).
Psykoterapi af psykoser (1993). Internatkursus. Psykolog Elgard Johnsson og psykoterapeut Barbro Sandin, Sverige og psykoterapeutisk overlæge Erik Olsen, Viborg.
Billedterapi kursus(1990). Psykoterapeutisk overlæge Erik Olsen og billed- og psykoterapeut Vibeke Rosendahl Olsen.
Supervision, personlig og faglig vækst (1990).
Intern efter-uddannelse på Bispebjerg Hospital (1986).
Ledelse og samarbejde: 1985 – 1986. Eksamen fra Merkonomskolen i København.

Sundhedsstyrelsens autorisation som sygeplejerske: 31/8 1980.

****************************************************************************

Fra 2012 – 2015 har jeg fået uddannelserne til at kunne formidle Access Bars og Reconnective Healing. Det er dog IKKE længere muligt at booke en selvstændig session med en af disse mere.
Her kan du læse HVORFOR.

2.541