Lidt om mig og min baggrund.

Foto: Mathilde Yokelin

Jeg hedder Vianne Fischer og jeg så dagens lys i 1958. Som 22-årig blev jeg færdig som sygeplejerske. Jeg arbejdede en del år i specialer med fysiske sygdomme, men fra 1988 blev det psykiatrien, hvor jeg for alvor kunne mærke, at jeg hørte til. Her fik jeg også min uddannelse som psykoterapeut. Med dét troede jeg, at jeg var nået til mit højdepunkt. Her skulle jeg være resten af mit liv.

Men omkring 2010 begyndte jeg at få en følelse af at mangle noget. Ord begyndte at føles tomme og hule – og jeg kunne mærke en søgen komme indefra.

Hvad skete der lige?

Jeg er stadig ikke i stand til at forklare, hvad der skete, da jeg i maj 2011 stødte på en hjemmeside, som skrev om noget, der hed Reconnective Healing. Jeg er naturvidenskabelig uddannet og så kaster jeg mig pludselig ud i noget med energier?! Tilmed har jeg en opvækst i et meget religiøst hjem i Vestjylland, så det stod ikke ligefrem på dåbsattesten, at jeg bar på en livskraft, der på et tidspunkt ikke længere kunne ånde frit indenfor disse trygge og vel definerede rammer.

Dog, jeg har altid haft en stærk nysgerrighed efter det, som bliver set ned på af flertallet, og er der mange mennesker, der er enige om en bestemt måde at anskue verden på, så vil du ofte kunne se mig undersøge det, flertallet ikke anser for værende af betydning.

Derfor valgte jeg simpelthen at gå ’all in’ og bookede nogle healingen. Det føltes både som “langt ude” og som noget, jeg bare måtte gøre.

Hvad skete der så?

Lød der englesang med trommer og fuld musik? Nej. Jeg mærkede kun at mine øjne blinkede helt vildt ukontrolleret under den første healingsession, men ellers ikke noget epokegørende. Umiddelbart.

Men efter et par måneder gik det op for mig, at min interesse for at vide, hvad livet er og hvad vi er her for, var eksploderet. Jeg læste og læste. Emnerne var en blanding af kvantefysik, metafysik og spiritualitet i alle afskygninger.

Efterhånden lagde jeg også mærke til, at jeg på det mentale og følelsesmæssige plan fik meget mere ro og stabilitet, men først og fremmest så er jeg blevet rigtig godt tilpas med at være mig og jeg føler en intens glæde over livet. Det kendte jeg ikke i samme grad tidligere, hvor min store ansvarsfølelse gjorde, at livet ofte føltes meget tyngende.

At lære at formidle energierne.

Jeg læste Dr. Eric Pearls bog “Den ny healingenergi, helbred andre, helbred dig selv”, hvor han  fortæller om sin vej til at formidle Reconnective Healing og til at undervise andre i det. Undervejs i læsningen blev jeg klar over, at her var noget, der havde fundet mig, og ikke omvendt, så i april 2012 deltog jeg i de seminarer, som giver mig tilladelse til at formidle Reconnective Healing® til andre.

Tak til @BalazsKovacsd

Men jeg stoppede ikke der.

Jeg lagde mærke til, at selvom en person havde modtaget Reconnective Healing eller havde haft nogle samtaler, så kunne der være brug for at få bedre fat i de ubevidste mønstre og overbevisninger, som hele tiden spændte ben for et lettere og mere glædesfyldt liv.
Psykoterapi er én af måderne at komme dette nærmere på, men da det ubevidste sind er så svært at få adgang til, begyndte jeg at lede efter andre metoder, som kunne hjælpe med at få opløst automatiske konklusioner og adfærd. Så livsvalgene kunne blive foretaget udfra en dybere bevidsthed og ikke ud fra automatik.

Access Bars dukkede op

Da jeg første gang læste om Access Bars behandlinger i april 2015, vidste jeg med det samme, at her var svaret på det, jeg havde efterspurgt. En måde hvorpå vi kan komme i proces med at opløse de gamle overbevisninger om os selv og verden. Overbevisninger, som spænder ben for os og som får os til at tage de samme dårlige valg igen og igen.

I løbet af 3 måneder havde jeg certificat til både at give Access Bars behandlingerne og at undervise i behandlingsmetoden. Det sidste holder jeg dog pause med.

Jeg bliver vist aldrig færdig med at søge. Nu søger jeg bare ikke efter at blive fuldkommen, men at udfolde den fuldkommenhed, jeg allerede ER.

I virkeligheden kan alle mine ord koges ned til dette:
Udfold den fuldkommenhed, du allerede er.

Stor hilsen

Vianne Fischer

PS: Du kan læse mere om min faglige baggrund HER.


282 besøgende