Mindfulness

Med mindfulness tilbydes du:

 • Et mere roligt sind.
 • En bedre dømmekraft.
 • At være mere nærværende.
 • At holde dig fri af andres dramaer
 • At folde hele det liv ud, der er indeni dig.

Hvorfor mindfulness?

Fordi du kan fanges op af begivenheder omkring dig, så du kun gør, hvad andre har brug for. Du glemmer måske at være kærlig overfor dig selv og undgår at mærke nogle af de følelser, der hører til det at være dig.

Du har en tendens til at leve enten i fremtiden eller i fortiden. Dit sind kommer konstant med ideer og forslag. Du grubler over ting, der er sket, eller bekymrer dig om ting, der kan ske.
Du lægger planer og fantaserer om, hvordan livet kunne være, eller du begynder at lede efter en at give skylden for, at det er gået, som det er gået.

Hvordan foregår det?

Jeg guider dig i forskellige øvelser. Sammen finder vi den eller de øvelser, du befinder dig bedst med. Derefter øver du dig derhjemme hver dag, indtil det at være nærværende ikke længere er en metode for dig, men en måde at være i livet på.

Hvad er mindfulness?

 • At du retter din opmærksomhed mod her-og-nu.
 • En træning af dit sind, hvor du træner fuld opmærksomhed på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser, uden at dømme dem.
 • At du blive bedre i stand til “at styre” dit sind, så det ikke styrer dig.
 • At du vågner op til det liv, der er lige nu, uden af fordømme dig selv, andre eller den situation, du er i.
 • At være nærværende og til stede lige nu i dette øjeblik på en måde, hvor du er venlig og accepterende overfor dig selv.

”Med kærlig accept at være opmærksom på, hvad der sker i sindet fra øjeblik til øjeblik.” (Ole Vedfelt)

Hvad kan jeg så opnå med mindfulness?

Nærvær åbner dine øjne for andre valg. Det er som at komme til at sidde bag ved rattet i dit eget liv.
Når du vænner dit sind til at være nærværende, bliver du bedre i stand til at vælge, hvordan du vil opleve og reagere på det, der sker i dig og omkring dig. Du kan vælge, hvordan du vil forholde dig til dit liv, til de mennesker du møder, til de situationer du står i, til de problemer og udfordringer, du møder.

 • Du vil begynde at opleve nuet på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.
 • Du vil observere tanker og følelser med humor og lethed.
 • Du vil holde op med at gøre det samme igen og igen, når du har et godt forhold til dig selv.
 • Du passer på dig selv i stedet for at mobbe og tale ned til dig selv og du bliver i stand til at glæde dig over NU’et, med alt hvad det indeholder.

“Alt hvad du i virkeligheden behøver, er at acceptere dette øjeblik fuldt ud. Så føler du dig hjemme her og nu – og hjemme i dig selv.” (Eckhart Tolle).

Du behøver ikke fejle noget for at ville lære mindfulness. ALLE kan have gavn af at lære at være mere nærværende.

OBS.
Jeg sætter ikke nærværsøvelserne i en religiøs kontekst, men har kun fokus på dit eget sinds mulighed for at skabe mere nærvær.

771 besøgende