Energihealing slutter som ydelse.

Jeg har praktiseret to former for energihealing, Reconnective Healing® og Access Bars®, siden henholdsvis 2012 og 2015. Der har ikke automatisk været en samtale om klientens proces, hvilket særligt Reconnection-firmaet lagde vægt på. Dette er jeg slet ikke på linje med mere.

 Af følgende grunde:

  • Energihealing er ikke et quick fix. Energihealing bliver desværre ofte set som noget udefra-kommende, der kan “fikse” mennesker. Som om et menneske mangler noget, der skal tilføres udefra for at kunne hele? 
  • Jeg ser mennesker lægge deres liv i hænderne på engle, “opstegne mestre” og budskaber fra clairvoyante. Dét styrker faktisk mest udøvernes ego end det styrker klientens heling. Klientens egen kraft og forbindelse til Skaberen/Kilden/Gud/den universelle skaberkraft (eller hvad du foretrækker at kalde det) undermineres, hvilket er det modsatte af heling.
  • Jeg mener, det vigtigste er at få lært at FINDE din egen skaberkraft, at få lært at  LYTTE til din egen “indre stemme”.

Bevidstgørende og terapeutisk samtale

kan foregå enten i min praksis eller via online samtale. En kontakt mellem os skal altid have som formål, at du får lært dig selv og dit enorme potentiale at kende – og at du får lært at trække på din egen indre kraft og dine egne muligheder. 

Sagt på en anden måde: Mit ønske er, at trække fokus væk fra indstillingen, at det er andre, der bedst er i stand til at gøre en forandring i dit liv. Det passer ikke!
Du, og hvert eneste menneske, har et overset potentiale for livsudfoldelse og trivsel. Vi har bare ikke lært at komme i kontakt med de universelle kræfter, som er en del af os, hver især. Men det kan læres…

Derfor

vil den psykoterapeutiske samtale & træning i mindfulnessmetoden være hoved-omdrejningspunktet i min private praksis fremover. Hvis du foretrækker at sidde derhjemme, kan vi tale sammen over Skype, Google Hangout eller FaceTime. Se mere info på min side samtale.online

Kærligst,

Vianne

Photo @Ivantsov
Photo: @Ivantsov
503 besøgende